1С. Транспортно-заготівельні витрати

Що ж таке транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ)? ТЗВ – це витрати підприємства, безпосередньо пов’язані з процесом заготівлі і доставки запасів (сировини, матеріалів, запасів). До них можна віднести витрати на оплату послуг транспортних організацій, оплату на завантаження і заготівлю запасів тощо. Згідно законодавства, їх можна відносити на собівартість запасів, а можна обліковувати на окремому затратному рахунку і в кінці місяця пропорційно закривати на витрати.

Закупівля товару відображається стандартним приходом “Надходження товарів та послуг”. А от послуги(ТЗВ) можуть  нараховатися, як документом “Надходження додаткових витрат”, який вноситься на підставі первинного документу “Надходження товарів та послуг”, так і звичайним приходом. Отже, що робити, якщо Вам не получається в Закритті місяця розрулити це все

  • Звертайтесь до нас
  • Або
    1. Якщо Ви робите прихід товару, як товару(281), то послуги ТЗВ робіть на 2801, а якщо як матеріалу(201), то на 200!!!
    2. Перевірте чи в усіх номенклатурах в номенклатурній групі щось вибрано, бажано одна і та ж номенклатурна група
    3.  Першими по даті ідуть приходи, потім “звіт виробництва за зміну”, продажа(необов’язкова) і закриття місяця
  • Інший шлях: Документ: “Авансовий звіт”(Якщо Вам частину ЗП звідряджень потрібно накинути на вартість продукції і т.д.)

Логіка розрахунку як такого класно описана тут: https://vira-tesak.livejournal.com/13838.html

або як мені простіше(розподіл на кількість), якщо використали одну зі 100 привезених досок за 1000, то на розподіл під десятка, якщо дві – двацятка) . Це при умові, що до цього в цій номенклатурній групі було пусто)

Нотатка по темі: іноді буває вилітає помилка відсутня база розподілу і 23, 91 і т. д. ,

варіанти вирішення:

1.Предприятие-Учетная политика-Методы распределения косвенных расходов-Добавить метод-(Дата будет датой вашей учетной политики, счет затрат-91, база распределения-плановая себестоимость выпуска….остальные поля пустые).
2.Предприятие-Учетная политика-Установка порядка подразделений для закрытия счетов-Добавить-(Дата будет датой вашей учетной политики, в порядке закрыия нажмите “заполнить”, сохраняете).
3.Склад-Номенклатура-Во всех материалах, услугах и везде где только можно пропишите номенклатурную группу, если хоть в каком-то из них не будет заполнена эта группа то 23-й у вас не закроется. Для упрощения вашей участи номенлатурная группа должна быть одна.
4. Во всех актах, накладных (как приходных так и расходных), где есть поле “номенклатурная группа”, тоже нужно её указать.
5. После всех настроек делаете первое “закрытие месяца”, которое должно быть по времени после всех ваших документов, например в 23:00. В нем оставляете галочки только в полях “Начисление амортизации” и “Списание расходов будующих периодов”.
7. Склад-Номенклатура-добавляете в справочник новый вид услуги, назовите его например “перезакрытие счетов”, ставьте галочку “услуга”, еденица измерения “грн”, ставка НДС “без НДС” (и не забудьте указать номенклатурную группу)
6. Производство-Отчет производства за смену-По каждому подразделению делаете отчет за смену, по времени он должен быть после первого закрытия, например 23:20. Отчет должен выглядеть так: в шапке пропишите подразделение 1, Поле “услуги”-Добавить номенклатура-перезакрытие затрат, Сумма плановая-Для того, чтоб заполнить это поле нужно открыть оборотно-сальдовую ведомость по счет 91 в разрезе подраделений и взять ту сумму, которая будетстоять по подразделению “1”…счет-231, Аналитика-1,номенклатурная группа, (статья затрат и спецификация остается пустой), в последнем поле “номенклатурная группа” тоже её указываете.
7. То же самое проделываете по всем подразделениям, кроме вашего основного подразделения, на которое закрываются ваши оказанные услуги (например “основное”), так как оно должно закрытся автоматом.
8. Делаете второе “закрытие месяца”, оставляете галочки в “расчет и корректировка себестоимости продукции” и “технологические операции по налоговому учету”. По времени после отчетов производства, примерно в 23:40.
9. Документ “Определение финансовых документов” делаете после второго закрытия в 23:59:59.

 

Замовити консультацію

Залишити відповідь