Бухгалтерія для України

1c

«1С:Підприємство - Бухгалтерія 8 для України.»це готове рішення для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: оптову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю , надання послуг, виробництво тощо. Також, завдяки підтримці різних систем оподаткування, за допомогою «Бухгалтерії 8» вести облік можуть і приватні підприємці, які використовують спрощену або загальну систему оподаткування.

Важливо звернути увагу на те, що «Бухгалтерія для України» повністю відповідає всім законодавчим вимогам України з ведення бухгалтерського та податкового обліку.

«1S:Бухгалтерія 8» з легкістю забезпечить вирішення будь-яких завдань, які стоять перед бухгалтерією підприємства:

Можливості

 • Ведення бухгалтерського і податкового обліку кількох фірм в одній інформаційній базі
 • Ведення обліку фірм, де різне оподаткування (податок на прибуток і ПДВ, єдиний податок)
 • Облік матеріально-виробничих запасів
 • Складський облік
 • Облік торгових операцій
 • Облік комісійної торгівлі
 • Облік операцій з тарою
 • Облік банківських і касових операцій
 • Облік розрахунків з контрагентами
 • Облік основних засобів і нематеріальних і малоцінних активів
 • Облік основного і допоміжного виробництва
 • Облік напівфабрикатів
 • Облік непрямих витрат
 • Облік ПДВ
 • Облік заробітної плати, кадровий і персоніфікований облік
 • Податковий облік з податку на прибуток
 • Спрощена система оподаткування
 • Автоматизовані регламентні операції, що виконуються після закінчення місяця, зокрема переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів
 • Повний набір стандартних бухгалтерських звітів (оборотно-сальдові відомості, шахова відомість, головна книга та ін.)
 • Автоматизоване формування регламентованої звітності з можливістю експорту у формат, затверджений наказом ДПАУ від 19.08.2005 N 351 (у файли з розширенням XML).
 • Додаткові сервісні можливості, такі як «Монітор бухгалтера», «Експрес-перевірка ведення обліку» та ін. дозволяють максимально полегшити роботу бухгалтера
 • Набір засобів для швидкого освоєння

Переваги використання «1С:Підприємство»

Керівник підприємства

 • За допомогою закладки «Керівнику», керівник може сам дивитися і користуватися інструментом звітності. В цьому розділі зібрано звіти, найбільш затребувані керівником у вигляді таблиць і діаграм.

Відділ бухгалтерії

Бухгалтер з банку

 • Бачить список затверджених заявок на витрачання грошових коштів і одним натисненням кнопки робить заповнене доручення, далі заповнює вивантаження платежів в систему «Клієнт-банк» і формує бухгалтерські проводки.

Бухгалтер з основних засобів

 • Веде чіткий облік усіх основних засобів, що знаходяться на балансі підприємства і виконує операції з ОС, регламентовані законом: облік надходження нових ОС, введення в експлуатацію, зношення, індексація на експлуатацію, передача в ремонт, приймання з ремонту, фіксація виконаних ремонтів або модернізації ОС, фіксація передачі та продажу ОС тощо;
 • Кожна подія, що стосується ОС, відображається у відповідній друкованій формі, затвердженій українським законодавством;
 • Картки ОС формуються автоматично.

Бухгалтер/розраховувач із ЗП

 • Автоматично формуються форми регламентованої звітності, такі як «Форма-1ДФ», декларація з податку на доходи фізичних осіб, звіти про єдиний соціальний податок, а також статистичні звіти з праці.

Для відділу бухгалтерії в цілому

 • Програма має робочий стіл із закладками, на якому, за кожною ділянкою, намальована схема введення первинних документів. Таким чином, програма сама бухгалтера веде до формування правильної регламентованої звітності за певний період;
 • Автоматичне формування звітності (звіт про рух грошових коштів, звіт за обсягами продажів, звіт про дебіторсько-кредиторську заборгованість) для керівника підприємства. Ця функція дозволяє відмовитися від кропіткої роботи за рахунками.

Головний бухгалтер

 • Автоматичне формування і заповнення повного набору стандартно-регламентованої звітності — бухгалтерський баланс, звіт про фінансові результати, декларацію про прибуток, звіти про єдиний податок, розрахунки акцизного збору та інші. Завдяки системі «Fredo» можна не тільки формувати ці звіти, але і підписувати їх електронним підписом та надсилати в електронному вигляді в необхідні органи.

Інші, крутіші чи простіші, дорожчі та дешевші 1s

Ціни

Якщо Ви зацікавились, то клікайте тут і ми зателефонуємо або напишемо Вам!

Залишити відповідь